Listan över alla som ska yttra sig om nya jakttider

Nu har regeringen skickat ut Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider i Sverige på remiss. Här är hela listan på dem som ska tycka till och yttra sig över förslagen.

119 remissinstanser ska tycka till om Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider i Sverige. Foto: Gettyimages

Det är totalt 119 myndigheter, organisationer, och föreningar som ska lämna sina synpunkter på de föreslagna jakttiderna. Regeringen vill ha svaren senast den 5 oktober 2020.

Här är listan över remissinstanserna:

Allmogejägarna
ArtDatabanken
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
Birdlife Sverige
Centrala djurförsöksetiska nämnden
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för fisk- och viltforskning
CIC – Internationella Viltförvaltningsrådet/International Council for Game and Wildlife Conservation
Djurens rätt
Djurskyddet Sverige
Ekonomistyrningsverket
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
Förbundet Sveriges Småbrukare
Förvaltningsrätten i Luleå
Göteborgs universitet GU
Havs- och vattenmyndigheten
Holmen Skog AB
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Jaktgrossisterna
Jaktkritikerna
Jägarnas Riksförbund
Kammarrätten i Sundsvall
Karlstads universitet KAU
Karolinska institutet Kl
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Koncessionssamebyarnas intresseförening
Kungliga Tekniska högskolan KTH
Kustbevakningen
Lantbrukarnas Riksförbund
Linköpings universitet LiU
Linneuniversitet LNU
Livsmedelsverket
Lunds universitet LU
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö universitet MaU
Mellanskog (Skogsägarna Mellanskog)
Mittuniversitetet MiU
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
Nationellt forensiskt centrum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturturismföretagen
Norra skogsägarna
Norrskog (Skogsägarna Norrskog)
Orsa Rovdjurscentrum
Polismyndigheten
Regelrådet
Renägareförbundet
Riksförbundet Svensk Hjort
Rovdjurscentret De 5 Stora
Sametinget
SCA Skog AB
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Sportfiskarna – Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund
Statens Fastighetsverk
Statens jordbtuksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och trafikforskningsinstitut
Stockholms universitet SU
Stora Enso Skog AB
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Sveaskog Förvaltning AB
Svenska Bågjägareförbundet
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Djurparksföreningen
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Svenska Kyrkan (förvaltningen av stiftens skogar)
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Samernas Riksförbund SSR
Svenskt fomm för jakt, skytte och vapenfrågor
Svenskt Viltkött ek förening
Sveriges Fiskares Producentorganisation
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Jordbmksarrendatorers Förbund
Sveriges Jordägareförbund
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation
Sveriges Lammköttsproducenter
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund
Sveriges Vapenägares Förbund
Sveriges veterinärförbund
Södra (Skogsägarna)
Trafikverket
Umeå universitet UmU
Uppsala universitet UU
Viltmästareförbundet
Viltskadecenter
Världsnaturfonden WWF
Västerbottens Allmänningsförbund
Örebro Universitet ÖRU

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼