Licensjakt på lodjur i norr

Västerbotten/Norrbotten (JJ) Åtta lodjur i Norrbotten och elva lodjur i Västerbotten. Det är tilldelningen länsstyrelserna kommit fram till inför årets licensjakt på lodjur.

Totalt 19 lodjur får fällas i Sveriges två nordligaste län. Foto: iStock/Andy Astbury

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat om licensjakt på åtta lodjur som får fällas i Norrbottens län i år. Den begränsade jakten i år riktas till de tre områden i länet där lostammen är som tätast.

– Uppdelningen i olika delområden beror på lodjursstammens ojämna fördelning i länet. I de tätaste områdena orsakar lodjur ofta större problem för renskötseln. Dessutom har lodjuren möjlighet att förflytta sig och etablera sig i områden som är undantagna från licensjakten, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

I fjol uteblev licensjakten i Norrbotten helt eftersom Naturvårdsverket inte överlämnade beslutanderätten till Länsstyrelsen.

Delområde I (Tornedalen): Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala kommun: 3 lodjur.
Delområde II (Södra inlandet): Arvidsjaur kommun samt den del av Arjeplogs kommun som ligger nedanför om odlingsgränsen: 3 lodjur.
Delområde III (Norra fjällkedjan): det området av Kiruna och Gällivare kommun som ligger ovanför odlingsgränsen: 2 lodjur.
Licensjakten får inte bedrivas inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt.

Västerbotten

Elva lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Totalt fyra djur får fällas i två områden i kustlandet och sju i inlandet.

En ökning av lodjursstammen gör att licensjakten kan återupptas igen efter en paus förra året. Tilldelningen kan vara större än vid senaste jakten 2014 eftersom populationen i länet ökat kraftigt.

– De preliminära inventeringsresultaten visar närmast en fördubbling av antalet familjegrupper jämfört med ifjol. Nu finns det alltså utrymme för licensjakt igen, säger Björn Jonsson, naturvårdschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Alla som vill jaga lodjur måste anmäla sig till Naturvårdsverket, inte bara jaktledaren.

För mer info om jakten:

Norrbotten>>

Västerbotten>>

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser