Ledarvargen skjuten

Orsa (JJ) DNA-prover har visat att det var den gamla ledartiken från Furrudalsreviret som sköts under älgjakt i Orsa tidigare i höst.

Vargspårningar under vintern har inte visat på några revirmarkeringar från hannen i reviret. Vargtikens död kan innebära slutet för Furudalsflocken.
Vargtiken sköts i samband med älgjakt när vargen angrep en jakthund. Jägaren har hävdat att han sköt för att freda sin hund. Miljöåklagaren utreder ännu omständigheterna kring vargtikens död.
Den skjutna ledartiken var född i Härjedalen för elva år sedan och kom ett par år före hannen till Furudal. Hannen härstammade från en finsk varg och var därför av forskarna betraktad som värdefull. Vargparet hade kullar varje år de senaste fyra åren.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser