Jaktnyheter

Ledare om Hedinfallet och ”jagade jägare”

Västerviks-Tidningen har en ledare om "jagade jägare" och Hedinfallet. Foto: Gettyimages och Mikael Moilanen, fotomontage

Västervikstidningen skriver på ledarplats att fallet Karl Hedin "håller på att utveckla sig till den tydligaste politiska rättegången i modern svensk historia".

"}}

Ledaren är signerad Mathias Bred och publicerad i pappersupplagan av Västerviks-Tidningen. Rubriken är ”Jägarna har blivit de jagade”.

”Tingsrätten fann skogsägaren Karl Hedin oskyldig till jaktbrott och såg sig till och med föranledd att i domen poängtera att domstolar inte dömer människor efter sina politiska åsikter”, skriver Mathias Bred.

Han finner rättsprocessen mot Karl Hedin som mycket märklig – hemlig telefonavlyssning, inlåsning i 31 dygn, drygt två års väntan innan rättegången blir av samt beslagtagna jaktvapen som ännu inte lämnats tillbaka.

”Till slut verkar åklagarens linje kokat ned till att Karl Hedin kunde tänka sig att skjuta en varg. Åklagaren yrkade på sex månaders fängelse, trots en utredning som kostat tiotals miljoner, skriver Bred i Västerviks-Tidningen.

Han konstaterar också att Karl Hedin är långt ifrån ensam om att ha blivit behandlad som en gangster och att Jägareförbundets ordförande, Torbjörn Larsson, krävt ett möte med inrikesministern och rikspolischefen.

Politiska följder

Mathias Bred tror att Hedinfallet och det andra polisingripandena mot jägare kommer att få politiska följder.

”Det verkar till exempel som att insatsstyrkan med automatik används då någon som har vapenlicens ska gripas. Det oavsett om det i det enskilda fallet finns någon särskild risk. Att tungt beväpnad polis stormar ens bostad är förstås en onödig kränkning och ett spektakel”, skriver Mathias Bred.

Attityden mot jägare ger uttryck för en spricka som växer fram mellan stad och land, människor som lever på skog och jordbruk framställs som suspekta, anser Mathias Bred.

”Nu har Karl Hedin skrivit ett upprop på Facebook. Han menar att människor som lever på landsbygden måste komma samman och börja driva frågor gemensamt. Samt att det är dags att ställa den rödgröna regeringen till svars för hur den agerar mot landsbygden. Det är svårt att inte hålla med”, skriver Mathias Bred i Västerviks-Tidningen.