Ledare

Ledare: Glöm inte lokalbefolkningen nu, Girjas!

Daniel Sanchez, chefredaktör på Jaktjournalen.
Grattis till domslutet, Girjas. Nu har ni chansen att föregå med gott exempel för efterföljande samebyar och bevisa er välvilja gentemot jägarkåren – den norrbottniska i synnerhet. Så länge jakten förvaltas som tidigare spelar det ingen roll vem som äger rätten.
Högsta domstolen gav Girjas sameby rätten till jakt- och fiskeupplåtelserna. Reflexmässigt känns det schysst. Visst vill man att ursprungsbefolkningen ska ha det bra. Jag vill bara påminna om att domen gäller Girjas sameby och inte samer i största allmänhet. Det är alltså inte Sveriges 20.000 samer som har rätten till småviltsjakten i området. Inte heller de 8.766 samer som registrerat sig i den senaste sameröstlängden, eller de 4.600 renägande samerna. Det är inte sametinget som upplåter jakten, nej, Girjas sameby har fått ensamrätten. Domen gäller alltså 20-talet renskötare i just Girjas, vilket kanske tonar ner folkrättsfrågan en aning.

Fjälljakten har varit bra

Sedan fjälljaktsreformen 1993 har i stort sett alla fått jaga på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Efter den senaste justeringen 2017 fick dessutom svenskarna förtur. Det är bra regler och det spelar ingen roll om det är staten eller Girjas som förvaltar jakten. Det viktiga är att jakten förblir oförändrad. Om Girjas förvaltar jakten på samma sätt som staten och dessutom lyckas tjäna pengar på den är det bara att gratulera. Det finns ingen anledning att vara missunsam.

Oro från lokalbefolkningen

Girjas stora utmaning ligger i hur de väljer att behandla lokalbefolkningen. Där räknar jag in andra samer som fiskat och jagat på området sedan urminnes hävd, men som inte är medlemmar i samebyn. Girjas har rätten att upplåta jakten och fisket till samer som inte tillhör samebyn, och jag hoppas de gör det – det vore en solidarisk gest. Cirka 700 jägare har idag länsårstillstånd för Norrbotten eller kommunårstillstånd. Länsstyrelsen har i skrivande stund dåligt underlag för hur många av dessa 700 som faktiskt jagar i området, men med tanke på länets storlek borde det vara ganska få. Jag hoppas att Girjas väljer ett generöst förhållningssätt mot dessa jägare nästa år och bakar in samebyns marker i årskorten.

Flera områden lär följa

Med all sannolikhet kommer fler av Sveriges 51 samebyar att följa i Girjas fotspår. Men med HD:s motivering ”urminnes hävd” är det svårt att förutspå utgången av dessa mål. Samebyarna förfogar över en tredjedel av Sveriges yta, så konsekvenserna kan bli ofantliga. Grattis till domslutet, Girjas! Nu har ni chansen att föregå med gott exempel för efterföljande samebyar. Med stor makt följer stort ansvar, och nu har ni möjligheten att bevisa er välvilja gentemot jägarkåren.
Daniel Sanchez Chefredaktör daniel.sanchez@jaktjournalen.se
 

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se