Lättare få skyddsjakt på stora rovdjur i Norge

NORGE(JJ). Nu blir fyra av fem ansökningar om skyddsjakt på stora rovdjur i Norge beviljade. Tittar man fem år tillbaka så var det bara hälften av dessa ansökningar som blev beviljade.

Orsaken till denna trend är att rovdjursstammarna ökar i vårt grannland. Detta gör också att rovdjuren sprider sig till nya områden och skapar fler konflikter mellan olika intressen.

Sedan år 2005 så har det fällts 320 rovdjur under skyddsjakt i Norge – under samma period har myndigheterna beviljat 893 ansökningar om skyddsjakt och gett avslag på 295 stycken.
Det här rapporterar NRK. 

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser