Länsstyrelsen polisanmäler drabbad fåruppfödare

Gnesta (JJ) Bara under senaste veckan har Molstabergs gård haft upprepade angrepp av varg bland sina får. De hårt drabbade fårbrukarna får nu dessutom Länsstyrelsen i Stockholms län emot sig. Landsbygdsavdelningen har nämligen valt att polisanmäla gården för bristande djurskydd.

Inte bara dödade får drabbar Molstaberg. Nu är de dessutom polisanmälda av Länsstyrelsen. Arkivfoto: Per Jonson.

Länsstyrelsens bedömning är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande. Cirka 60 får har dödats på gården sedan angreppen startade i somras.

– Det är en ytterst ovanlig situation som ligger till grund för anmälan där upprepade angrepp tillåts fortgå utan att, som vi bedömer det, relevanta åtgärder görs för att förhindra dem och skydda djuren. Varken rovdjursstängsel eller nattfållor har använts, trots upprepade påpekanden och hjälp med tillfälliga stödinsatser från Länsstyrelsens personal. Djurhållarna har även tackat nej till bidrag för stängsling och avstått från frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp ett godkänt rovdjursstängsel. Djurhållarnas befintliga stängsel har delvis haft stora brister som gjort det möjligt för varg att ta sig in upprepade gånger på samma ställe och döda får i hagen, säger Ulrika Geber, lantbruksdirektör vid Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Mikael Fransson, rovdjurshandläggare är en dem på Länsstyrelsen i Stockholms län som den senaste tiden har haft tät kontakt med den drabbade gården.

– Vi har genomfört besiktningar och utfört förebyggande åtgärder. Landsbygdsavdelningen har hämtat in information från oss, men enheten för naturvård som vi arbetar på har ingenting med polisanmälan att göra. Jag kan inte bedöma den här frågan, säger han.

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Annonser