Jaktnyheter

Länsstyrelser ritar om älgförvaltningsområden

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med grannlänen Dalarna och Gävleborg beslutat att förändra gränserna för ett par älgförvaltningsområden. Anledningen är att få mer tillförlitliga inventeringsunderlag kring populationerna i områdena.
Länsstyrelsen menar att älgförvaltningsområdenas gränser mot varandra tidigare inte följt naturliga gränsdragningar så som större vägar eller vattendrag. Detta har lett till en misstanke om att älgar vandrat mellan områdena och dubbelräknats. Beslutet fattades i samarbete med Länsstyrelserna i Gävleborgs och Dalarna län och berör områdena Berg och Härjedalen men också älgförvaltningsområdena Ljusdal-Ramsjö och Ljusnan-Voxnan i Gävleborgs län. Beslutet kan överklagas fram till och med den 20 maj.