Länsstyrelser gemensamt kritiska till Naturvårdsverket

Kungsbacka (JJ) Landshövdingar för åtta länsstyrelser har lämnat in en skrivelse till Miljödepartementet i vilken de kritiserar Naturvårdsverkets mycket restriktiva tolkning av förvaltningsplan och miniminivåer för varg.

I skrivelsen skriver de ”Samverkansrådet menar att miniminivåerna i respektive län ska utgå från länets förutsättningar att på lång sikt hysa den aktuella arten. Det är inte rimligt att den i dafg aktuella rovdjursförekomsten ska låsa fast förvaltningen för lång tid framåt. Det är bättre att den förekomst som långsiktigt är hållbar leder förvaltningen

Naturvårdsverket har tolkat regionala miniminivåer för varg så att de alltid ska garantera referensvärdet för gynnsam bevarande status. Mininivåer kan därför bara delas ut till län där det finns föryngringar. Enligt skrivelsen är denna tolkningen allt för restriktiv eftersom länstyrelserna ändå måste förhålla sig till gynnsam bevarandestatus i deras regionala förvaltningsplan.

Länsstyrelserna menar också att Naturvårdsverkets tolkning är kontraproduktiv eftersom den ”låser fast rovdjurens nuvarande utbredning och motverkar ökad spridning.

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser