Länsstyrelser får fortsatt förtroende för skyddsjaktsbelsut

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har fattat ett nytt beslut om att överlämna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Det är ett led i den regionaliserade rovdjursförvaltningen som riksdagen fattade beslut om i december 2013. Delegeringen gäller inte för kungsörn, rapporterar myndigheten i ett pressmeddelande.

Rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, varg och lodjur gäller för alla länsstyrelser utom Gotlands län. När det gäller järv överlämnas rätten att fatta beslut om skyddsjakt till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser