Jaktnyheter

Länsstyrelser får besluta om licensjakt på varg

Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna i mellersta rovförvaltningsområdet fatta beslut om en eventuell licensjakt på varg. Foto: Gettyimage

Naturvårdsverket överlåter till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt på varg.  Det gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro.

"}}

−Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Det är rovdjursförvaltningsområden som uppnått miniminivå för varg, som får fatta beslut om skyddsjakt inom sitt förvaltningsområde.

Det södra förvaltningsområdet anses dock vara ett spridningsområde för stammen, och där delegeras inte ansvaret till länsstyrelserna.

-Vi har beaktat vargstammens storlek, dess utbredning och den genetiska statusen. I år har exempelvis en varg av östligt ursprung fått valpar med en vargtik i den norska delen av vargstammen, säger Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna i mellersta rovförvaltningsområdet fatta beslut om en eventuell skyddsjakt på varg.