Länsstyrelsen starkt kritisk till Naturvårdsverkets rovdjursbeslut

Uppsala (JJ) Naturvårdsverket har idag fattat beslut om hur många vargar och björnar det minst ska finnas i varje län. Länsstyrelsen i Uppsala län anser att beslutet kraftigt motverkar riksdagens beslut om ökat regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.

– Beslutet riskerar att allvarligt skada förtroendet för rovdjurspolitiken och de ansvariga myndigheterna, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. Knutet till varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation med politiker och representanter från olika organisationer som berörs av rovdjursfrågan. De åtta viltförvaltningsdelegationerna som ingår i det så kallade mellersta rovdjursförvaltningsområdet har tillsammans tagit fram en plan för hur de nationellt satta målen för rovdjur i Sverige ska kunna uppnås. Delegationerna har också kommit överens om en fördelning av antalet individer mellan länen. Det beslut som Naturvårdsverket idag har fattat går emot delegationernas egna beslut, bland annat i hur rovdjuren ska fördelas mellan länen. Delegationerna har föreslagit att län där det i dagsläget inte finns varg ska ha vargföryngringar i framtiden. Detta för att avlasta de län där koncentrationen av varg är som störst. Naturvårdsverkets beslut innebär istället en fördelning enbart mellan de län som i dagsläget har vargfamiljer. Detta trots att riksdagens beslutade rovdjurspolitik är inriktad på en ökad spridning.  – Det är svårt att förstå hur Naturvårdsverket har resonerat när de kör över viltförvaltningsdelegationernas förslag. Beslutet undergräver riksdagens ambition om en ökad regionalisering. Det vill säga att besluten ska tas så nära de berörda människorna som möjligt, säger Peter Egardt. Landshövdingarna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har haft dialog med Naturvårdsverket under hösten och försökt påverka beslutet. De har också skickat en gemensam skrivelse till regeringen.

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser