Länsstyrelsen kritiserar Naturvårdsverkets lodjursbeslut

Uppsala (JJ) – Tråkigt nog går Naturvårdsverkets än en gång emot den regionala viltvårdsförvaltningens förslag, säger Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Uppsala län efter att Naturvårdsverket beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur i Uppsala i vinter.

Naturvårdsverket har fattat beslut om hur många lodjur det minst ska finnas i varje län. För Uppsala län innebär det att det minst ska finnas 11,5 familjegrupper eller 63 lodjur. Naturvårdsverket har också beslutat att det inte blir någon licensjakt efter lodjur i Uppsala län i vinter.

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län är överens om att det bör finnas minst 8 familjegrupper eller 44 lodjur i länet. Det har delegationen kommit fram till bland annat genom att ta hänsyn till att antalet bytesdjur i länet ska räcka till såväl lodjur som till jakt och på sikt även till varg.  

– Det är olyckligt när Naturvårdsverket inte lyssnar till viltförvaltningsdelegationens förslag. Det riskerar att öka misstroendet mot myndigheterna och undergräver riksdagens ambition att besluten ska tas så nära de berörda människorna som möjligt, säger Lennart Nordvarg.  

Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta någon licensjakt i vinter grundar sig på resultatet av lodjursinventeringen vintern 2013/2014, då Länsstyrelsen endast lyckades kvalitetssäkra 13 familjegrupper av lodjur. Anledningarna till att inte fler än 13 familjegrupper hittades beror i huvudsak på att förra vintern hade få dagar med bra spårsnö och att reglerna för inventering ändrades, men också på att lodjuren har minskat i antal sedan toppåret 2010.  

Länsstyrelsen uppmanar alla som ser spår efter rovdjur eller som har fotografier att höra av sig till www.rovobs.se eller ringa in till 010-22 33 308.

AKTUELLT

Annonser