Länsstyrelsen Kalmar svarar på kritiken om lojakten

Svenska Jägareförbundet i Kalmar län riktar skarp kritik mot den knappa tilldelningen i vinterns licensjakt på lodjur. Länsstyrelsens vilthandläggare, Mattias Persson, svarar här skriftligt på kritiken och förklarar hur länsstyrelsen resonerat.

Svenska Jägareförbundet och länsstyrelsen i Kalmar har olika syn på hur många lodjur som kan jagas i vinter. Foto: Gettyimages

Vi påträffade vid inventeringen 11,5 familjegrupper. Målet är 4-8 familjegrupper enligt beslut i Viltförvaltningsdelegationen. Miniminivån är 4 familjegrupper i Kalmar län.

Vid licensjakten i mars 2019 sköts tre lodjur + ett lodjur vid skyddsjakt + en unge trafikdödad + ett lodjur troligen dumpat i en å – förundersökning pågår.

Det motsvarar lite drygt en familjegrupp som avgår från resultatet 11,5.

Understiger miniminivån?

Sammantaget med Östergötland och Jönköpings tilldelning (14 st lodjur) så är risken enligt Rapporten ”Beskattningsmodell för lodjur Prognoser för lodjurspopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020” av Henrik Andrén (SLU)  1-2 % att vi understiger miniminivån för det södra rovdjursförvaltningsområdet på 27 familjegrupper.

Det får bedömas som en rimlig risk i nuläget där möjligheten till utökning av lodjurspopulationen är större än en minskning av populationen i det södra rovdjursförvaltningsområdet enligt politikens intentioner och länsvisa förvaltningsnivåer som ej ännu uppnåtts i Blekinge, Kronobergs, Skåne och Hallands län.

”Lärande stadium”

Förra licensjakten i mars 2019 omfattade Oskarshamns och Mönsterås kommuner med en tilldelning av tre djur. Jakten gick väldigt snabbt när förhållandena blev de rätta med nysnö. Nu har vi utökat området för licensjakt till i princip hela Kalmar läns fastland vilket möjligen kommer att innebära en större risk för överskjutning av tilldelningen trots större tilldelning. Vi har en hondjurskvot för att inte riskera att för många reproduktiva hondjur tas bort.

Vi befinner oss i ett lärande stadium av licensjakten och skyndar försiktigt fram för att inte riskera att understiga minimininivån i det södra förvaltningsområdet och bidra till en ökning av lodjursbeståndet mot förvaltningsmålet för det södra rovdjursförvaltningsområdet.

”Begränsad omfattning”

Länsstyrelsen bedömer att licensjakt efter lodjur kan medges för att det inte finns någon annan lämplig lösning för att reglera lodjursstammen och samtidigt sträva mot länets beslutade förvaltningsmål. Jakt som ett inslag i beståndsförvaltning av de stora rovdjuren kan därmed minska den negativa påverkan som rovdjuren kan utgöra mot en traditionell livsstil och därigenom inverka på landsbygdens utveckling i stort.

Aktuell beskattning är av begränsad omfattning och lämplig utifrån såväl målsättningen med jakten som stammens storlek. Jakten sker under strängt kontrollerade former och tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Mattias Persson
Vilthandläggare Länsstyrelsen Kalmar

Läs intervjun med Svenska Jägareförbundets ordförande i Kalmar län, Annika Brodin, här.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Polisen: Vikbar kolv är okej, men…

När Olle Lund från Örebro ansökte om licens på en Ruger RPR fick han först avslag på grund av den vikbara kolven, men förvaltningsrätten godkände den. Nu hävdar polisen att det är den vikbara kolven i kombination med pistolgrepp som inte är tillåten.

Utrotningshotade uttern har gjort stark come back

På 1980-talet var uttern på väg att försvinna helt i Sverige. Nu är den tillbaka och fler och fler svenskar gör observationer – bland annat Ingemar Selander, som hittade en trafikdödad utter utanför Umeå häromdagen.
ANNONS ▼

Annonser