Jaktnyheter

Länsstyrelsen i Värmland: ”Vi får se vad som händer i Norge”

Beslut om licensjakten på varg i Värmland är fattat. Foto: GettyImages

Länsstyrelsen i Värmland har fattat beslut om licensjakt på varg . Det handlar om sex vargar i Immenreviret som gränsar till Örebro län och tre vargar i Römskogsreviret på gränsen till Norge.

"}}

Länsstyrelsen i Värmland meddelande beslutet om licensjakt på varg under en presskonferens denna morgon.

– Vi har valt att kalla till pressträffen för att dela vårt ställningstagande och processen fram till det. Vi tror att vi på det sättet kan bidra till en bra diskussion. Vi vet ju alla att frågan om vargens existens i Sverige och Värmland är något som väcker känslor. Många har synpunkter och därför vill vi lägga ner lite kraft på kommunikationen, säger länshövding Georg Andrén.

Jakt i två revir

I Värmland kommer licensjakten att bedrivas i två revir, Römskogsreviret och Immenreviret.

– Vi har som brukligt haft ett rejält samråd i mellersta rovdjursområdet. Vi har haft ett stort antal möten i den expertgrupp som finns. Våra ansvariga och våra experter har jobbat fram ett licensjaktsbeslut som vi tar gemensamt ansvar för. Det finns olika åsikter men vi är överens om processen, säger Georg Andrén.

Immenreviret delas med Örebro län och där får sex vargar fällas oavsett sida länsgränsen.

Stor del av presskonferensen kom att handla om hur man kommit fram till beslutet och samtal om hur olika åsikterna om varg är.

– Det är lätt att skapa en världsbild genom att välja sanningar som passar en själv. Det är inte minst tydligt i överklagande av licensjakten. Det finns möjlighet att ha parallella sanningar i det här och det är det som är den stora utmaningen, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

”Skapa förutsättningar för samexistens”

Värmland har flest vargrevir och socioekonomiska effekter av vargtätheten innebär olika saker för olika människor.

– Det handlar givetvis om angrepp på tamdjur och att leva med en risk för angrepp. Älgtätheten, möjlighet att jaga med lös hund och en oro, säger Maria Falkevik och fortsätter.
– Syftet med licensjakten är at minska tätheten av revir där den är som störst och det ser man inte så lätt med siffror. Vi vill skapa förutsättningar för bättre samexistens mellan människa och varg och vi ska en gynnsam bevarandestatus.

Källa: Länsstyrelen i Värmland

Angreppen på får har inte varit så många i Värmland menar Maria, men däremot fler på hundar. Dock är angreppen på hundar utspridda och inget revir utmärker sig, enligt Maria Falkevik.

Det nuvarande siffrorna för varg kommer från inventeringen som redovisades 1 oktober 2020. Prognosen för antalet vargar 1 oktober 2021 är 403 vargar.

– Vi har kommit fram till att vi borde ligga på 55 vargar i jaktligt uttag. Antalet vargar 2022 blir då 402 (enligt prognosen), och risken att understiga 300 vargar är med det 12,8 procent, säger Maria Falkevik.

Prognosen för vargstammen. Beslutet gäller ett jaktligt uttag om 55 vargar.
Källa: Länsstyrelsen i Värmland

Väntar på norskt beslut

Av de 55 vargarna räknas cirka 20 bort för skyddsjakt. Sedan ska siffrorna räknas om i antalet revir där sex vargar motsvarar cirka ett revir.

– Gör vi ett uttag på 5,5 revir motsvarar det 33 vargar totalt, säger Maria Falkevik.

Vad det gäller Römskogsreviret som delas med Norge, har man beslutat om ett uttag på tre vargar. Först den 8 oktober kommer Norge i sin tur fatta beslut om sin del av Römskogsreviret.

– Från norsk sida har man pekat ut detta reviret särskilt i flera års tid. Vi vet ännu inte vad de kommer fatta för beslut, säger Maria Falkevik.

Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari.