Annons
Gävleborg ändrar jakttiden för älg | Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
4 månader sedan Älgjakt 2021
Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat om brunstuppehåll i älgjakten 2020/2021.
Gävleborg ändrar jakttiden för älg

Det blir ett brunstuppehåll i älgjakten i Gävleborgslän i höst och för tre älgförvaltningsområden blir starten på älgjakten den 8 oktober, enligt myndighetsbeslut. Jägarintresset är nöjda medan skogsbruket inte tycker länsstyrelsen borde få ta beslut i frågan.

Med de nya jakttiderna som regeringen beslutade om i början av maj, har frågan om brunstuppehåll i älgjakten hamnat på länsstyrelsens bord. I Gävleborgs län innebär det jakttid på älg 1 september-31 januari. Det innebär att man inte längre har någon älgjakt i februari.

Nu har länsstyrelsen fattat beslut om både brunstuppehåll och lokala variationer. För tre älgförvaltningsområden blir jaktstarten på älg den 8 oktober.

Viltvårdsdelegationen hade delade meningar om besluten. Medan Jägarintresset var nöjda med myndighetens förslag, protesterade Skogsbruket.

Skogsbrukets markägargrupp har lämnat in en hemställan med en begäran om ändring av jakttiderna 2021/2022  för de områden som börjar jagar i september, och tycker inte att länsstyrelsen ska få fatta beslut i frågan.

Man motiverar det bland annat med att de beslutade skadenivåerna på skog inte är uppnådda i Gävleborgs län. Intresset för ägare och brukare av jordbruksmark har ställt sig bakom hemställan.

Ingen jakt i september

Fäbodnäringen framförde i viltvårdsdelegationen att man vill ha jaktstart på älg först i oktober. De menar att det kan uppstå konflikter mellan frigående djur på bete och jakt, vilket inte var några problem när älgjaktstarten var i oktober. De anser också att älgjakt i september begränsar möjligheterna att plocka bär och svamp i skogen.

Ingen kompensation

Länsstyrelsen lutar sig tillbaka på statistik från jakten 2020/2021, då endast 14 älgar fälldes under februari i länet. Därmed anser man att den förkortade jakttiden inte påverkar avskjutningen avsevärt, vilket i sin tur leder till att man inte anser det lämpligt att kompensera med att ta bort brunstuppehållet.

Vidare framhåller länsstyrelsen att viltolyckor med älg och antalet älgobs/mantimme har minskat de senaste åren, vilket visar att älgstammen minskar.

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!