– Naturvårdsverkets beslut var oväntat!

Norrbotten (JJ) Imorgon skulle årets licensjakt på lodjur startats i Norrbotten men Naturvårdsverket tyckte annorlunda, något som förvånar länsstyrelsens handläggare.

Beskedet om stoppad licensjakt som kom sent i fredags eftermiddag var oväntat för länsstyrelsen i Norrbottens läns tjänstemän.

– Vi kommer nu avvakta beslutet kring lodjursjakten i Västerbottens län. Att jakten skulle stoppas hade vi inte räknat med, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Eftersom Naturvårdsverket är slutliga prövningsinstans ser det relativt mörkt ut för en licensjakt det här året i länet, men handläggare och jurister på myndigheten ska ändå granska Naturvårdsverkets beslut.

– Vi sitter just nu med våra jurister och tittar på möjligheter.

Enligt Naturvårdsverket uppfylldes inte alla kriterier för licensjakten i länsstyrelsens beslut. Ett beslut som föregåtts av noggrann utvärdering och diskussion med länsstyrelsen i Västerbottens län som också beslutat om licensjakt.

– Vi samarbetar ju med andra länsstyrelser i dessa frågor men det man kan se att det sker förändringar i hur beslut tolkas, säger Alexander Winiger.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser