Länsstyrelse dementerade aprilskämt om vargflytt

GÄVLE(JJ). Gefle Dagblad berättade i går att en rysk varg ska planteras ut på Norrlandet. Det kom att visa sig vara ett aprilskämt som skulle få ett stort genomslag - nyheten spreds nämligen även i andra medier. Och på länsstyrelsen i Gävleborg kände man sig tvugna att gå ut med en dementi.

– Det är olyckligt att informationen är utformad som den är, även om det är ett aprilskämt.
 Vi är inne i en intensiv period med förankring och information om vårt  regeringsuppdrag och om processen kring vilka områden som ska föreslås för utsättning av varg, men i dagsläget finns inget beslut. I morgon genomför vi det sista informationsmötet av elva för allmänheten om detta, säger Anna-Lena Österborg, länsråd, i ett pressmeddelande.

I det aktuella pressmeddelandet står det vidare: ”I Gefle Dagblads artikel nämns att regeringen delegerat beslutsrätten till respektive länsstyrelse om exakt var vargarna ska placeras. Detta stämmer inte. Viltförvaltningsdelegationen pekar ut lämpliga vargrevir och områden för utsättning av varg.
Naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk ansvarar sedan för genomförande av denna utsättning. Detta ska ske i samråd med länsstyrelserna och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer.” 

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser