Landshövding gör en pudel i het älgjaktsfråga

Jämtland (JJ) Jämtlands läns landshövding Jöran Hägglund har bett samebyarnas ordförande om ursäkt för länsstyrelsens agerande kring älgjakten.

– Vi i Länsstyrelsens ledning ser allvarligt på felen vi begått och kritiken vi fått, och har därför på eget initiativ beslutat oss för att be samebyarnas ordförande om ursäkt, sa Jöran Hägglund på ett ordförandemöte med länets samebyar i går.

Samebyarnas ordförande lyssnade noga på vad landshövdingen berättade och efteråt fick han också flera tack för vad han sagt.  Länsstyrelsen har nu ändrat rutinerna för att i framtiden sköta dessa frågor på rätt sätt. 

Bakgrunden till ursäkten finns i ett beslut från Justitiekanslern den 27 november 2014. I det riktades allvarlig kritik mot Länsstyrelsen eftersom JK konstaterar att Länsstyrelsen inte i något fall under åren 2011 till 2013 berett Ruvhten Sijte tillfälle att yttra sig över de ansökningar om älgjakt som kommit till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kommunikation med samebyn har bestått av att skicka kopior av fattade beslut för åren 2011 och 2012. Tillstånden för 2013 har samebyn fått del av först efter att samebyn själv begärt ut dem hos Länsstyrelsen. Samebyn har varken i besluten eller på annat sätt fått information om hur besluten kan överklagas.

Detta meddelar Länsstyrelsen i Jämtlands län i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser