Landsbygdsminister svarar på rovdjursfråga

Stockholm (JJ) Den moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden ställde tidigare i veckan en skriftlig fråga till Sven-Erik Bucht om angrepp på tamboskap borde offentliggöras direkt. Nu svarar landsbygdsministern.

Landsbygdsministern skriver att han som minister inte är lämplig att ha synpunkter på myndigheters arbete i enskilda fall, men menar samtidigt att nuvarande regering har prioriterat arbetet med att minska risken för rovdjursangrepp.

”Det är viktigt att snabba insatser sätts in så att ytterligare rovdjursangrepp på tamdjur förhindras. Regeringen arbetar nu på bred front för att se hur vi kan utveckla skyddet mot rovdjursangrepp. Statens jordbruksverk har bl.a. fått ett regeringsuppdrag avseende att förebygga viltangrepp och som ska redovisas den 15 december 2015. Regeringen har även utökat anslaget för viltskador med 10 miljoner kronor för 2015 och anser att anslaget ska ökas med 20 miljoner för 2016”, skriver Sven-Erik Bucht.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser