Läkarförbundet vill ändra i vapenlagen

Socialstyrelsens uppföljning av vapenlagens tillämpning visar att anmälningsplikten för läkare fungerar dåligt. Sveriges läkarförbund föreslår därför att den som ansöker om vapenlicens ska lämna in läkarintyg. Dessutom bör det införas krav på regelbunden förnyelse av licens och läkarintyg. Vapenlicensen bör förnyas med tätare intervall vid högre ålder.

De lagändringar som Läkarförbundet föreslår skulle underlätta identifikation av olämpliga vapeninnehavare. Skyddet för den enskilde patienten skulle också bli bättre än med nuvarande lagstiftning.
Om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska läkare i dag anmäla detta till polismyndighet. Tanken är att personer som av medicinska skäl inte bör ha skjutvapen ska kunna identifieras. Tidigare gällde bestämmelsen i vapenlagen enbart sluten psykiatrisk vård. Sedan 1 juli 2006 gäller anmälningsskyldigheten även somatiska diagnoser.

Risk för skadat förtroende
Dagens anmälningsplikt innebär risker för att patienters förtroende för läkare tar skada. I förlängningen kan det innebära att behandlingsresultatet blir lidande. Vissa personer kan till och med dra sig för att söka vård om läkaren i alltför hög grad uppfattas som en myndighetsutövare.
– Lagstiftarna måste fundera över varför anmälningsskyldigheten fungerar dåligt. Är det risk för äventyrat förtroende så måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter kan avstå från att söka sjukvård, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Svårtolkad lag
Socialstyrelsens uppföljning visar att vapenlagens tolkning och tillämpning varierar kraftigt. En tolkningssvårighet är lagtextens ord ”olämplig”. Dessutom har endast omkring tio procent av Sveriges vuxna befolkning vapentillstånd. Att 90 procent av anmälningarna till polisen därmed görs i onödan ifrågasätts av Läkarförbundet.
Förbundet anser att ett större ansvar borde läggas på den som önskar inneha skjutvapen. I dag uppställs inga krav på att den som ansöker om tillstånd för vapen ska lämna in läkarintyg. Inte heller finns något krav på regelbunden förnyelse av tillståndet.

Bakgrund
Socialstyrelsen anser att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde. Styrelsen föreslår därefter vissa lagändringar. Syftet är att förtydliga innebörden av anmälningsskyldigheten. De föreslagna lagändringarna har Läkarförbundet fått på remiss från socialdepartementet. Även om Socialstyrelsens förslag i någon mån förtydligar anmälningsskyldigheten ger det inte ett tillfredsställande skydd mot att personer som av medicinska skäl är olämpliga innehar skjutvapen, anser Läkarförbundet.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Annonser