Lagändring inget hot mot vargstammen

Grimsö (JJ) En forskningsrapport från Viltskadecentrum vid Grimsö forskningsstation visar att vargstammen inte skulle hotas om jägarna fick rätt att skjuta varg när de anfaller hundar.

Jens Karlsson och Jessica Backeryd har tagit kontakt med 143 norska och svenska djurägare som anmält vargangrepp och där det upprättats besiktningsprotokoll. Angreppen skedde under perioden 1995-2005. Elva av djurägarna har inte kunnat intervjuas eftersom de inte sett någon varg i samband med angreppet.
Forskarna ställde frågorna:
•Om någon sett vargen då den var på väg att angripa hunden, under själva angreppet
eller direkt efter.
•Vem som sett vargen
•Hur många vargar man sett
•Om man bedömde att man kunnat skjuta vargen
•Om man gjort något annan för att avbryta angreppet

Endast en tiodel av de intervjuade uppgav att de hade haft vargen inom skotthåll. Utifrån den siffran har forskarna räknat fram att mellan två och fyra vargar skulle ha skjuitits årligen med en liberalare syn på paragraf 28.
Jens Karlsson anser att även den siffran kan vara för hög eftersom många hundägare skulle ha avstått att skjuta med risk för att träffa den egna hunden.
Jens Karlsson hävdar att jaktstadgan blivit till en symbolfråga i den politiska debatten och att en lagändring inte skulle påverka vargens fortlevnad.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser