Laddad Scott bakom fullträff på gryträv

Det blev en grytjakt enligt ”läroboken”, men första räven kom från fel håll. Och varför vänta med grytjakten till sent på säsongen. En tidig start ger största möjligheterna att hitta räven i gryt. Grytjakt har nu också blivit efterfrågade då alltfler upptäckt behovet av att reducera de på många håll överstora rävstammarna.

Nu i början av säsongen, december och januari är det stora chanser att räven ligger i gryt. Är det sedan en dag efter en ovädersnatt är det troligt att rävarna ligger under. Att ringa och jaga av sina gryt med grythund kan ge en både effektiv och ytterst spännande jakt.
Med tillgång till en bra drivande hund på räv så är situationen en annan, då är oddsen att få räven i gryt stora under hela säsongen. En spännande jakt med drev på räv och sedan en grytjakt är nog det mest fulländade en jaktdag kan ge.
Rävens vana att ta daglega i gryt är beroende på var man jagar. I närheten av bebyggelse där det rör sig mycket folk är räven mer benägen att ligga i gryt än där markerna är av storskogskaraktär. Skogsrävarna ligger inte så ofta nere och det kan ta lång tid innan de går ner för en drivande hund. Någon eller några decimeter snö kan dock göra att stövaren sätter stor press på räven så att den relativt snabbt söker sig ner i gryt.

Konstgryt
Den här dagen skulle vi jaga i gryt utan drivande hund hos Ulf Lindkvist i Ramsta utanför Uppsala. Ulf hade dels ett par konstgryt och sedan några naturgryt som var livligt frekventerade av räv. För jakt med grythund är naturligtvis konstgryten idealiska, då det ur ett sådant är lätt för hunden att spränga en räv som ligger inne.
Att bygga konstgryt har fått en förnyad aktualitet genom att räven kommit tillbaks i markerna. De flesta har upptäckt rävens förmåga att minska tillgången på rådjur och annat småvilt. Att som Ulf bygga konstgryt kan vara ett bra sätt att få en viss kontroll av rävstammen.
Förutom Ulf Lindkvist var Bengt Lindkvist, Bernt Pettersson och Glenn Pettersson de som den här dagen skulle jaga räv med grythunden Scott.
Redan på avstånd syntes det i snön utanför det första konstgrytets öppningar att grytet var frekventerat av räv. Nu var frågan om det låg någon räv inne.

Skyttarna
Nu gällde det att postera ut skyttarna så strategiskt som möjligt om det skulle ligga räv inne. Till skillnad mot okända naturgryt där en drivande hund drivit ner räven, så har en förutseende grytjägare redan på sommaren sett ut lämpliga placeringar av skyttar vid grytet och röjt skottgator.
A och O vid grytjakt på räv är att jägarna ska nalkas och stå vid grytet så att räven inte på minsta sätt anar att det finns människor utanför. I annat fall försvåras hundens arbete på ett inte önskvärt sätt. Räven blir svår eller omöjlig att få ur grytet. Skott mot grytöppningen eller att stå så att räven kan se jägaren när den är på väg ut ur grytet är också i allra högsta grad olämpligt.
I de snabba och dramatiska förlopp som en gryt jakt kan ta så finns också risken för vådaskott jägarna emellan.

Räv eller inte
Räven kommer ofta med en väldig fart ur grytet. Att då stå för nära försvårar en träff genom en liten spridning av hagelsvärmen. Att få skott på räven på ett lagom hagelhåll är idealet. En placering en bra bit från grytet där räven kan väntas komma kan därför vara betydligt bättre än att stå invid grytet.
Grytjakt är ingen sällskapsjakt utan idealet är två till tre jägare invid grytet. Är man flera bör de övriga jägarna placeras relativt lång från grytet. Något som inte behöver innebära att de blir utan skottchans.
När vi smugit ut till våra anvisade platser runt grytet släpptes Scott. Efter ett par vändor runt grytet for borderterriern in i en av grytöppningarna. Greppen om bössorna hårdnade och hjärtan började slå hastigare.
Det skrapade till i en av öppningarna. Fler än en bösspipa höjdes. Nu kunde det hända saker snabbt.

Tre gryt avverkade
Ut ur grytet kom Scott. Han skakade på sig och lyfte benet mot närmaste buske. Ingen räv inne. Normalt brukar han inte gå ner i gryt som är tomma så antagligen var det ganska nyligen som räv varit i grytet.
Något egentligt grytväder var det inte den här dagen utan lugnt, varmt och soligt. Hade vädret varit annorlunda så hade nog läget varit ett annat, då det var gott om rävspår vid grytet.
Ytterligare ett konstgryt och ett naturgryt avverkades, men med samma resultat som vid det första. Rävarna låg inte under.
– Nästa gryt är ett stort stengryt och där är jag nästa säker på att det kan ligga räv, sa Ulf Lindkvist. Där var det en rävkull som höll till i somras och så fort det har gått att se spår i snön så har det varit spår upp mot det grytet.

Stengrytet
Grytet var under två större klippblock som låg i en sänka mellan ett par åsar. En bit nedanför grytet var det ett hygge där också en skogsväg gick förbi. Bakom och vid sidan av grytet växte äldre skog.
Två man, jag som hundägare och Bernt Pettersson tog oss smygande upp i kanten på en av åsarna cirka 25 meter från grytet medan resterande jägare placerad ut sig på åsarna vid sidan och bakom grytet, där en eventuell räv skulle kunna tänkas ta sin väg från grytet.
Från våra poster med utsikt över grytet kunde vi avgöra ungefär var ingångarna till gryt var belägna. Det var en ingång på översidan och en på nedre sidan av grytet. Runt grytet växte en del mindre granar, men det var i övrigt god sikt.
En grythund ska släppas en bra bit från grytet, så att inte räven blir uppmärksam på jägaren. Den hittar naturligtvis fram och ner i grytet utan hjälp om det finns djur i grytet.

Hunden försvann
Scott släpptes och stack iväg ner mot grytet. Han gjorde två-tre varv runt grytet och försvann sedan upp genom skogen och blev borta.
Tiden gick och klockan tickade iväg fem minuter, tio minuter och femton minuter. Då smäller två snabba skott i varandra, bang-bang, uppifrån åsen. Ett abrupt slut på tystnaden som får oss att nästan hoppa högt.
Vi lämnar våra positioner för att ta reda på vad som har hänt. Jo, när Glenn står som mest koncentrerad på området ner mot grytet, då hör han hur det prasslar till bakom ryggen. Bakifrån kommer det en räv i full fart på väg mot grytet. I överraskningen skjuter Glenn, som annars är en rutinerad skytt, två bommar mot räven.
Räven kastade om och försvann. I spåret efter räven kom Scott i full fart. Snurrade tillbaks vid skottplatsen och fortsatte efter räven.

Nytt tag
Efter en avspårning konstaterades att räven inte var träffad var det bara att samlas och ta kafferast i avvaktan på att Scott skulle återkomma.
Det var inte första gången liknande händelser hade inträffat med att en räv kom bakifrån på väg mot grytet i stället för tvärt om vid jakter med Scott. Några rävar hade också skjutits för honom på det viset.
När en räv nyligen besökt grytet och gått därifrån brukade Scott ta an spåret. Genom att han drev tyst överraskade han då ibland en räv som tagit daglega ovan jord. I den överrasknigen hade då räven ofta försökt ta sin tillflykt i det närbelägna grytet. Det gällde dock att veta om den här egenheten hos Scott och se att han försvann från grytet. Annars var det jägaren som kunde bli alltför överraskad.

Räv
Efter en halvtimme var Scott tillbaks. Vi beslutade att göra ett nytt försök med att släppa Scott vid grytet. En räv som eventuellt låg inne hade inte kunnat bli störd av våra förehavanden.
Vi intog tyst och försiktigt våra positioner på nytt. Scott släpptes och åter gjorde han en vända runt grytet. Sedan bestämmer han sig för att grytet är värt att undersöka.
Nästan i samma ögonblick som Scott försvinner ner i den övre ingången till grytet, så kommer en räv upp ur den nedre gången. Som alltid är det på något sätt nästan overkligt, att plötsligt är räven bara där.
Räven står stilla utanför ingången. Lyssnar ner mot grytet. I det ögonblick den bestämmer sig för att försvinna från grytet smäller Bernts bössa. Räven faller på platsen. Strax är Scott uppe ur grytet och räven får en rejäl omruskning.

Enligt boken
– Det blev en grytjakt helt enligt läroboken, tycker Bernt Pettersson, som är en erfaren grytjägare. Många gånger kan det vara ett väldigt oväsen utanför ett gryt då oerfarna jägare ska försöka få ut en räv med olika metoder. Till exempel då räv drivits in av en stövare eller har spårats in, innan de kontaktar en grytjägare med hund. Är det så brukar jag inte släppa någon grythund i ett sådant gryt.
– Nej runt ett gryt med räv ska det vara lugnt och stilla till dess hunden kommit ner, då blir jakten trevlig och effektiv, säger Bernt.
Jakten med grythund efter både räv och grävling har ökat under senare år. Det är olika jaktsätt för räv respektive grävling och för att få bästa effektivitet vid jakterna krävs att hundarna är specialister.
Den som inte själv har grythund kan få hjälp med grytjakt av jägare från den lokala grythundklubben. Grythundklubbar finns över hela landet. I slutet av jaktsäsongen på räv är de flesta grytjägare bokade för jakter, så försök få kontakt med lämplig jägare i god tid. Det kan ge god hjälp för en reducering av rävstammen och ge en inblick i en fascinerande och spännande jaktform.
Text & foto: JAN DOMARHED
JJ December 2001

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser