Kungamöte i älgskogen

9810kung1.jpgVid Vänerns sydspets igger de båda branta, men nästan plana platåbergen Halle- och Hunneberg, 2 000 respektive 5 000 hektar stora. De är kända för sin älgtillgång och sina kungliga älgjakter.


 Bergen har varit kungliga jaktmarker under lång tid, vilket framgår av drottning Kristinas instruktion, daterad den 30 maj 1638 och ställd till jägmästaren Carl Hårdh.
När de första kungliga älgjakterna ägde rum på bergen är det ingen som vet. I senare tid var det Oskar II som 1885 med sitt jaktsällskap besökte bergen.
Vid Hallesjöns västra spets står de tre kungastenarna. Oskar II:s sten är daterad 11 september 1886, året efter han för första gången jagade på bergen.

Trodde det var björnar

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var den svenska älgstammen starkt decimerad. Efter kraftiga inskränkningar av jakttiden började den sakta öka. De första älgarna sågs på Halle- och Hunneberg år 1868. Knappt tjugo år senare fanns det tydligen så gott om älg att jakt var möjlig.
Den man som 1868 såg de första älgarna på bergen rapporterade att det var björnar han sett. Möjligheten att möta björn var tydligen lika stor som att möta älg på den tiden. I vilket fall hade han aldrig sett en älg tidigare.

Gustav V

Liksom sin far var Gustaf V mycket intresserad av jakt. Allt sedan unga år deltog han i älgjakterna på Halle- och Hunneberg. Framlidne Axel Olsson var jägmästare och revirförvaltare under de sista åren av Gustav V:s älgjakter på bergen. Axel Olsson var mycket imponerad av den gamle kungens skjutskicklighet. Han berättade att Kungen ofta hade dubbelstudsaren vilande över knäna. När en älg kom för drevkedjan satt Kungen till synes helt oberörd. I rätt ögonblick kastade Kungen snabbt studsaren till ögat och skottet gick nästan omedelbart. Älgen tog inte många steg innan den föll. Att Kung Gustav V, även på senare år, kunde hantera vapnet med skicklighet, berodde naturligtvis på långt driven träning och ett lugnt uppträdande. Hans skjutteknik gick ut på att hantera dubbelstudsaren ungefär som en driven fågelskytt hanterar hagelgeväret. Jägaren följer villebrådet med blicken och geväret får den rätta svingen och därför ligger vapnet rätt när det når axeln. Det var därför inte helt oberättigat när Kungen efter ett drev på Hunneberg 1947 yttrade: “Jag kan allt skjuta fastän jag är gammal”. 1948 deltog Gustaf V för sista gången i älgjakten på Halle- och Hunneberg. Han fällde fyra älg, den sista en fyrtaggars gaffeltjur.

Biologisk beskattning

9810kung2.jpgVår nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, började jaga älg på bergen 1972. Georg Sparre, som då var jägmästare och revirförvaltare, berättade att Kungen (som då var kronprins) vid denna jakt sköt en kalv på Hunneberg. Kronprinsen hade också ett utmärkt tillfälle att skjuta en tjur med fina horn men lät den passera. Tillgången på stora älgtjurar var inte stor vid den här tiden så kronprinsen tyckte det vore synd att fälla en så vacker tjur.
Liksom flertalet svenska jägare hyser även Kung Carl XVI Gustaf ett stort intresse för naturen. När han började jaga på Halle- och Hunneberg infördes vissa restriktioner. I samråd med Domänverket, (nuvarande AssiDomän AB) som förvaltar skogen på bergen, bestämdes att hälften av antalet fällda älgar skulle utgöras av kalvar. Man var alltså tidigt igång med en numera vanlig biologiskt, riktig avskjutningspolitik. På Halleberg fick man dessutom inte fälla älgtjurar som hade sju taggar eller mer. Resultatet lät inte vänta på sig. Snart började man se älgtjurar med 12 – 20 taggar i kronan vilket inte är så vanligt hos älgtjurar i södra Sverige.

Turistälgar

Men det är ändå inte fritt fram för jaktgästerna att skjuta allt som passerar poststället. Grundregeln är att ingen skytt får skjuta mer än en tjur med fem taggar eller mer. Vid ett tillfälle på Halleberg kom fyra tjurar med horn mellan 10 – 14 taggar förbi en skytt. Följdriktigt blev bara en av dem fälld och de övriga tre fick passera.
Jaktformen har ibland utsatts för kritik. Man har menat att det inte är någon konst att jaga älg när en drevkedja driver fram älgarna till skyttarna. Men jaktformen är mest lämplig på bergen. Den är effektiv och praktisk eftersom man på kort tid kan fälla det bestämda antal älgar som måste fällas varje år.
Bergen som besöks av många turister måste av förståeliga skäl stängas av under pågående jakt. På grund av att man tillämpar drevjakt behöver man stänga bergen endast under tre dagar.
Älgjakten på Halle- och Hunneberg är i viss mån en representationsjakt för utländska jaktgäster i vårt land. Några är inbjudna på förslag av regeringen. Att få en inbjudan till älgjakt av den svenska kungen anses självfallet vara en stor ära. Många för Sverige värdefulla, diplomatiska och affärsmässiga förbindelser har på så sätt utvecklats.

Löshundsjakt

Många tycks tro att de kungliga älgjakterna bedrivs bara på det här sättet. Utöver dessa drevjakter jagar Kungen även älg på mer traditionellt sätt. Detta blir emellertid i mindre sällskap och utan större offentlighet. Vid dessa älgjakter hjälper Kungen till med att ta hand om det fällda villebrådet på samma sätt som övriga älgjägare gör. Han är således inte främmande för hur man passar och tar tillvara den skjutna älgen.
Fram till för några år sedan utövades bara drevjakt på Halle- och Hunneberg. Då hann man med nio drev under de båda jaktdagarna och 45% av bergens yta berördes av jakten. På Kungens önskemål har man numera löshundsjakt första dagen. Jaktgästerna delas upp i tre jaktlag och jagar då med hundar i olika såtar inom tre zoner på de båda bergen. På senare tid är det således drevjakt endast andra jaktdagen och 25% av bergens yta berörs av denna drevjakt.

Boghalt

Eftersom det är många människor som deltar i en drevjakt måste den vara mycket välorganiserad. Efter ett bestämt tidsschema placeras skyttar och cirka 40 drivare ut i skogen. Jämnt fördelade längs drevkedjan är fem “spel” utplacerade, jakthornblåsare. På ett bestämt klockslag blåser dessa “framåt” och drevkedjan sätter sig i rörelse mot skyttelinjen. Drevets längd varierar mellan 2 – 3 kilometer. En eller ett par halter görs, varvid drevkedjan kan återta förlorad rättning, innan men når “boghalt”, tydligt markerad med små skyltar. Boghalt är cirka 400 meter från skyttelinjen. Efter tio minuters väntan blåser spelen igång på nytt med “framåt – eld upphör – giv akt”. Eld upphörsignalen innebär att skyttarna endast får skjuta frånskott och mot älgar som passerat skyttelinjen. Inga skott får lossas mot drevkedjan.

Kungligt jaktmärke

Ingen skytt får lämna sin plats förrän han med vita band märkt ut var en eventuellt fälld älg ligger. Om inte älgen hittats måste skytten invänta en eftersökspatrull med eftersökshund.
Samtidigt med att man återsamlas träder slaktpatrullen i verksamhet. De fällda djuren passas och fraktas snabbt fram till skogsvägarna. Jakten på bergen är således i alla stycken mycket välorganiserad. Tre drev hinner man med att avverka på förmiddagen. Därefter tar man lunchpaus.
Efter lunchen är det åter dags för drevfolket och skyttarna att bege sig ut i markerna. På eftermiddagen hinner man med ytterligare två drev. Sedan det sista drevet är avklarat vid slutet av andra dagen, tar Kungen emot pressen. Jakten avslutas med att skyttar och drivare samlas. De som deltagit för första gången i kungajakten, får ur Kungens hand motta ett jaktmärke i brons. De som medverkat vid fem jakter får ett silvermärke och till dem som varit med tio gånger utdelas ett guldmärke. Kungen avslutar med ett kort tal och tackar alla för trevlig jakt på Halle- och Hunneberg.
Text och foto: BERTIL PETTERSSON/N

AKTUELLT

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Annonser