Kritik mot järvinventering

Norrbotten (JJ) Sju samebyar i Norrbotten kritiserar länsstyrelsens inventering av järv. Spårförhållandena har varit dåliga och spårarna har missat järvar, menar företrädare för samebyarna.

– I områden som länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna nu dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningen, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, till Piteå-Tidningen.

Inventeringsresultaten ligger till grund för länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser