Kritik mot inställd lodjursjakt

Sala(JJ) Jägarna är besvikna över att det inte blir någon lodjursjakt under vintern. Orsaken till att det inte blir någon jakt är att Naturvårdsverket anser att lodjursstammen är för liten.

– Det har inte gjorts någon ordentlig inventering av hur många lodjur som finns i länet på flera år och då hade vi mycket lodjur. Lodjuren gör att rådjursstammen har minskat på sistone, säger Emil Stolpe Nordin, ordförande för Svenska Jägareförbundet i Västmanland, till Sala Allehanda/salaallehanda.com.

Enligt den inventering som gjordes för flera år sedan fanns det då omkring 70 lodjur i Västmanland.
I dag vet man inte säkert hur många det är.
Daniel Mallwitz, vilthandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, uppger dock för Sala Allehanda/salaallehanda.com att lodjuren minskat i länet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser