Kräver sanningen i vapenfrågan

Kungsbacka (JJ) I ett dokument från det europeiska rådets arbetsgrupp GENVAL förefaller det som om svenska politiker inte alls driver den linje de påstått sig göra angående EU-kommissionens nya vapenförslag. Nu kräver ett flertal organisationer klarspråk från inrikesministern i frågan.

Skrivelsen är adresserad till inrikesminister Anders Ygeman och signerad Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet och Svenska Skidskytteförbundet.

I den står följande att läsa

”När man läser dokumentet verkar det som om Sverige inte driver den linje som riksdagen uttalat. Sverige verkar också ha lagt fram förslag som helt eller delvis går emot politiska budskap som regeringen tidigare avgett till de svenska jägar- och skytteorganisationerna.

Hit hör exempelvis ett svenskt förslag om förbud på EU-nivå mot alla på marknaden förekommande gevär för jakt- eller sportskytte som är halvautomatiska. Dessutom förefaller Sverige inte ha motsatt sig ett nytt förslag som förbjuder alla på marknaden förekommande pistoler som är halvautomatiska. Detta går emot både riksdagens vilja och den svenska Försvarsmaktens intressen, som de uttalats i Försvarsmaktens remissvar i frågan, samt skadar även jägar- och skytteorganisationerna allvarligt.

Vi ställer oss därför frågan om det är regeringens avsikt att i EU driva en linje som står i strid med Riksdagsbeslut samt Försvarsmaktens, jägarnas och skyttarnas intressen? Vi motser ett snabbt svar om vad regeringen avser göra åt dessa bekymmer så det inte innebär fler problem för framtiden. Skulle det vara svenska tjänstemän som på egen hand drivit frågor i strid med regeringens linje är det extra viktigt att skyndsamt åtgärda problemen.”

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼