Krav på ökad lodjursjakt

Före jul ska naturvårdsverket fatta beslut om tillstånd för avlysningsjakt på lodjur. Förra säsongen gav man tillstånd på 51 lodjur. Nu kräver Svenska Jägareförbundet ett tilldelning på 207 lodjur!

Trycket på naturvårdsverket är stort inför beslutet om den kommande lodjursjakten. Även LRF har framfört krav på ökad lodjursjakt, bland annat i Västra Götaland.Jägareförbundets ansökan avser 171 lodjur utanför renskötselområdena och 36 inom desamma.Förbundet vill även att lodjursjakt ska bli tillåtet inom Södermanlands och Stockholms län. Nu hoppas man även på att fällfångst ska bli tillåten utanför renskötselområdena.Beslutet väntas tas före jul.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser