Kråka på tre sätt

9904kraka1.jpgDet här handlar om recept. Men inte om hur man tillagar kråka. De här recepten handlar om tre olika sätt att komma åt kråkor enligt tre mycket erfarna kråkjägare.

Fällfångst
Andreas Jansson är jaktelev, för närvarande verksam på Hargs egendom i Uppland. Hans dagliga arbete ger honom inte mycket tid att sitta och vänta på kråkors ankomst. Därför utnyttjar han fällor. Fällor fångar medan man utfodrar fasaner, röjer pass, sätter upp jakttorn, dresserar hundar, anlägger viltvatten, arbetar i slaktboden eller eljest ägnar sig åt någon av en blivande yrkesjägares tusen uppgifter.
Alla godkända kråkfällor är byggda för levandefångst. De kräver tillsyn minst två gånger per dygn.

Om Norska Kråkfällan säger Andreas:
– Den skall placeras helt öppet. Då fångar den bäst. I närheten skall det finnas lämpligt träd, kraftledning eller liknande för kråkorna att landa på. Fällan agnas med slaktavfall från jakten eller trafikdödat vilt.
Den skall stå öppen en tid innan den gillras vilket innebär att gavlarna viks upp, dörren står öppen och stegen, genom vilken kråkorna skall hoppa ner i fällan, tas bort eller viks undan. Först när kråkorna vants att promenera in och ut ur fällan, gillras den. Norska kråkfällan kan ge massfångst. Kråkorna avlivas när det är mörkt, lämpligen genom ett hårt slag över nacken eller med vapen kaliber .22.
Om Norska kråkfällan:
• Öppen placering.
• Tillvänjning innan den gillras.
• Vittja i mörker.
• Bästa fångstväder är vid kyla och snö.

Om Kråkbåset säger Andreas:

9904kraka2.jpg– En mycket effektiv fälla. Dessutom är den lätt att flytta, vilket är mycket viktigt. Kråkbåset fångar bäst mot slutet av kråkjakten när kråkorna bildat par och hävdar revir. Därför skall fällan flyttas till en ny plats om den inte fångat inom ett dygn.
Kråkbåset agnas inte. I stället placeras en levande kråka, vind- och regnskyddad och med tillgång till mat och vatten, i mittavdelningen. Revirhävdandet är så starkt att hemmakråkorna ofta sitter i fällan parvis. Flyttas fällan omedelbart efter fångst kan upp till tre, fyra kråkpar fångas under en enda dag.
Om Kråkbåset:
• Vittjas flera gånger om dagen.
• Flyttas omedelbart vid fångst eller vid utebliven fångst.
• Fångar även skator.

Jakt för uvbulvan
Efter många år som kråkjägare konstruerade Hans Rosén en kråkkoja där skjutgluggarna är placerade i utskjutande överhäng. Det ger möjlighet till ovanligt stora gluggar utan att ljuset faller in i kojan.För Hans Rosén, Göteborg, finns knappast någon finare jakt än kråkjakt för uvbulvan. Med sin analytiska läggning har han drivit denna ädla jaktform längre än de flesta. Allt är genomtänkt in i minsta detalj, kojans placering, avståndet till uven, uvens höjd över vegetationen – allt! Detta har gett resultat. När andra kråkjägare jämrar sig över att kråkorna slår dåligt eller inte syns till, ligger Hans dagsresultat stadigt på mellan fem till tio kråkor, med toppar på kring tjugo gråkappor och ett rekord på 56 kråkor. Dock – Hans har upplevt en dag med 128 kråkor men det var i sällskap med den legendariske kråkjägaren Gustaf Tranefors, Tranemo, i dennes koja vid Göta Älv. Alla noggrant bokförda och relaterade till antalet lossade skott.

Jakt med uvbulvan

Hans säger:
– Kråkkojans placering är oerhört viktig. Den skall stå där kråkor finns. Vattendrag, havs- och sjöstränder är sträckvägar för kråkor men även längs motorvägarna och de hårt trafikerade vägarna, där kråkorna drar fram i sökandet efter trafikdödat vilt. Uven placeras i relation till skjutgluggen med tanke på kråkornas inflygning mot vinden. Jag använder två längder av stång, säger Hans, en på cirka tre meter och en på cirka fem meter. Tvärtemot vad man skulle tro är den långa stången effektivast vid klart väder. Då flyger kråkorna högt och har svårare att se en lågt placerad uv. Sträckkråkor, är ofta unga kråkor utan revir och jag har många gånger sett hur revirkråkor lyft ur träddungar, stigit mot skyn och tvingat upp sträckkråkorna på ännu högre höjd.
Om kråkjakt med uv:
• Låg uv när kråkorna flyger lågt.
• Hög uv när kråkorna flyger högt.
• Riktig uv är bättre än konstgjord.
• Rörlig uv effektivare än orörlig uv.
• Plastkråkor avskräcker.
De väcker misstankar genom sitt stillasittande och sin tystnad.
• Var själv tyst. Kråkor ser bra, men hör också prat genom kojans tunna vägg.
• En skjuten kråka upphängd under uven kan pigga upp.
• Ammunition: Skeet.
• Bästa väder: Råkallt, cirka 0 grader, gärna lite drivande yrsnö,
hellre hård än svag vind.

Kråkjakt för åtel
Med åteln ett hagelhåll från boden skjuter Gösta Johansson de flesta kråkorna med hagel. Men ”salongaren” finns med för de längre hållen.Gösta Johansson, Åsa, är en annan hängiven kråkjägare som skjuter flest kråkor på åtel men, för all del, också gärna sätter upp en uv. Dock har han funnit åteljakten vara den effektivaste. Avfall från jakt läggs ut inom skotthåll från en bod och kråkorna vänjer sig snart att hitta till åtelplatsen. Gösta skjuter från gluggen med sin tolva och fågelstudsare kaliber .22LR.
Att åteljakten är effektiv är uppenbart, för vid Kungsbacka Jaktvårdskrets årsstämma, när priser till de bästa kråkefterhållarna delas ut, så nog är det oftast Gösta som kliver fram först.
Gösta väljer dag när kråkor besöker åteln, som han har under uppsikt från sin bostad. Det är inte stor mening att sätta sig och vakta på vinst och förlust.
Men åteljakt kräver kunskap.
Gösta säger:
Åteln skall ligga inbjudande öppet men ändå nära kraftledning eller träd. Kråkorna vill gärna sitta ganska länge och spana innan de går ner på marken. Har man sådana sitträd inom skotthåll är det en klar fördel. Det är ingen idé att invänta många kråkor eftersom man inte hinner skjuta mer än en eller två. Bästa dagarna är när kråkorna kommer inflygande enstaka eller några få, vilket kan ge ett tiotal fåglar. Tiden mellan jakttillfällena varierar från ett par timmar till uppemot en vecka. Vissa dagar är det kråkor till och från på åteln hela dagen. Vid andra tillfällen är de som bortblåsta.
Kråkjakt för åtel:
• Lägg aldrig åteln i en hög. Kråkorna går hellre ner på utspritt avfall.
• Plocka bort skjutna kråkor om det är läge. (Dock inte avgörande för resultatet, anser Gösta).
• Låt skjutna skator ligga kvar. Fler skator lockas in.
• Plastkråkor mer till nackdel än fördel.
• Bästa tiden: Februari – mars.
• Bästa vädret: Vackert väder.
• Ammunition: Hagel, skeet eller trap. Kula, kaliber .22 long rifle.
Text och foto: JOHN DUFF

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser