Krafttag mot ökande vildsvinspopulation

Östergötland (JJ) Vildsvinsstammen ökar snabbt i Östergötland med markskador och trafikolyckor som följd. Länsstyrelsen i Östergötland vill nu att stödutfodring till vildsvin helt stoppas, bortsett från eventuell åtling för jakt.

Vildsvinen ökar. Något som Länsstyrelsen i Östergötland nu vill göra något åt. Foto: Per Jonson
Skador på jordbruksmark, trädgårdar och golfbanor samt det ökade antalet viltolyckor med vildsvin är negativa effekter av att vildsvinen blir allt fler. Hittills i år har cirka 230 vildsvinsolyckor skett (2010 registrerades 157 olyckor).

Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationens organisationer, bland annat LRF och Svenska Jägareförbundet, vill öka samverkan mellan markägare, jordbrukare och jägare i syfte att öka avskjutningen och minska vildsvinsstammen.

– Vildsvinskadornas stora omfattning är inte acceptabel. Skadorna medför både lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Vi ser ingen annan lösning än att aktivt försöka minska antalet vildsvin, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Länsstyrelsen vill avråda helt från att utfodra vildsvinen eftersom detta kan ge ytterligare ökad vildsvinsstam. Endast vid jaktåtel ska en liten mängd foder spridas för att locka vildsvinen.

I september förra året antog Viltförvaltningsdelegationen en ”Regional förvaltningsplan för vildsvin i Östergötland” där det finns vägledning för markägare, jordbrukare, jägare och allmänheten. Målen är: – att reducera vildsvinsstammen för att minska skadeverkningarna i lantbruk och naturområden – att minska vildsvinsolyckorna i trafiken – att öka kunskapsnivån hos jägare, lantbrukare och markägare samt stimulera till ökad samverkan.

Länets Viltförvaltningsdelegation har kallat till ett extra möte torsdag den 6 december med anledning av vildsvinsfrågan.

Detta skriver Länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser