Kraftig minskning av vargstammen föreslås i Värmland

Karlstad (JJ) Viltförvaltningsdelegationen vid Värmlands läns länstyrelse har idag tagit de beslut som krävs för att Länsstyrelsen ska kunna ta beslut om licensjakt på varg. Delegationen beslutade att ett nytt förvaltningsmål för varg i Värmland är 12 föryngringar och målet ska uppnås stegvis under två till tre år. Vidare beslutade delegationen om övergripande riktlinjer för licensjakt.

Värmlands läns länsstyrelse förklarar hur processen ska gå vidare. I den regionala rovdjursförvaltningen har länsstyrelsen till sin hjälp en viltförvaltningsdelegation, som är beslutande i övergripande frågor rörande länets viltförvaltning. Delegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter.

Vid delegationens möte idag togs de beslut som krävs för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om licensjakt på varg. Delegationen beslutade att komplettera förvaltningsplanen för stora rovdjur med ett förvaltningsmål för varg. Det nya förvaltningsmålet är 12 föryngringar för varg och målet ska uppnås stegvis under två till tre år.

Vidare beslutade delegationen om övergripande riktlinjer för licensjakt. Förvaltningsplanen är ett levande dokument, vilket innebär att åtgärder utvärderas och kunskapen tas tillvara i kommande förvaltningsbeslut. Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med formulering av beslut om licensjakt på varg, i samverkan med övriga län i mellersta förvaltningsområdet. Beslut om licensjakt förväntas kunna fattas den 28 november.

Fotnot: Under vintern 2013-2014 inventerades 29 revir som berör Värmland. I 20 av dem konstaterades det föryngringar under våren.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser