Valpar
e. Sub Terram Bäste Man u.Sub Terram Gott Gry
Båda föräldrarna används som stötande och ställande på allt klövvilt inkl. vildsvin.Båda driver naturligtvis med skall.
De fungerar väl på fågel,som apportörer och till eftersök.
Mamman är dessutom spontan totverbeller.
Båda föräldrarna är HD-fria

Valparna levereras tidigast den 3/6 vid 8 veckors ålder. De är då SKK-registrerade,vaccinerade,veterinärbesiktigade,chippade samt doldafelförsäkrade

KONTAKT

Urban Thurnäs

0768353691

Pris: 20 000 kr