Kull om 9 valpar födda 2021-03-29 e. SE43337/2013 SJCH Renforsens Raj u. SE44611/2016 Dragtjärnsbergets Aja. Jämt kull med 3 hanar och 6 tikar. Föräldrar dugliga jakthundar. Valparna säljs vaccinerade, chipmärkta, avmaskade och veterinärbesiktigade.

KONTAKT

Anders Strömgren

0706666526

Pris: 12 000 kr