Jag köper Gyttorps jakttabeller från 1921 samt AB Svenska Krutfaktoriernas från 1926, 1927, 1928, 1946, 1951, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 och 1971. Tel. 073-546 93 04 eller erik35078@gmail.com

KONTAKT

Erik G H Svensson (Prenumerant på tidn.)

+46735469304