två st hanvalpar efter mycket bra föräldrar båda sjch fader ekebo king se40913/2018
moder dihekas helly se25695/2017.

KONTAKT

greger samuelsson

0706262421

Pris: 12 000 kr