Kommun missade jaktförbudinformation

Skåne (JJ) En jägare anmäldes av Helsingborg kommun sedan denne jagat säl i ett marint naturreservat. Nu visar det sig att kommunen inte meddelat att ett förbud rådde.

Det var i mitten av februari som en säljägare fällde säl i Grollegrunds marina naturreservat utanför Helsingborg. Jägaren blev när saken uppdagades polisanmäld av kommunen för brott mot områdesskydd.

Nu visar det sig att informationen om jaktförbudet inte var så enkelt att känna till. Något säljaktförbud nämndes inte de reservatregler som fanns att tillgå för allmänheten.

– Vi kommer att inleda en process till hösten där vi kommer jobba med att se över föreskrifterna i våra reservat så att de ska vara tydliga. Vi vill ju att våra reservatsföreskrifter ska vara tydliga och att det ska vara tydligt vem man ska vända sig till om man har frågor, säger Stina Bertilsson-Vuksan, marinbiolog på miljöförvaltningen till Nordvästra Skånes tidningar.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser