Kommentar: Sveriges Radio kritiska till Moilanen

Kungsbacka (JJ) Fyra kanalchefer på Sveriges Radio P4 tycker att JJ:s Mikael Moilanen varit oseriös. Anledningen är att han i en krönika kritiserat en opinionsundersökning gällande inställningen till varg som de låtit göra i fyra län. Men Moilanen får stöd av forskare.

Kanalchefer på Sveriges Radio kritiska till Moilanens krönika.

Kommentar på Mikael Moilanens krönika om opinionsundersökning:

Opinionsundersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Radio. Syftet med undersökningen är att ta reda på inställningen till varg i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland.

Det här är resultatet:

Sammantaget i området vill 13 % ha fler vargar, 41% tycker att det är bra som det är,  29 % vill ha färre och 18 % svarar att de inte vet.

Vi ville alltså ta reda på hur befolkningen i allmänhet i de vargtätaste länen i landet ser på det vargbestånd som finns och det är intressant att fyra av tio svarar att det är bra som det är.

Trots att antal varg har ökat så anser alltså en stor del av allmänheten att det är bra som det är – fler än andelen som vill ha färre vargar. Det vill vi berätta om och göra journalistik av.

Att Mikael Moilanen beskyller undersökningen för att vara falsk tycker vi är oseriöst. Det är en statistiskt säkerställd opinionsundersökning. Totalt har 4185 intervjuer genomförts via webben och de som medverkat är slumpvis rekryterade, enligt sedvanlig undersökningspraxis.

De som varit med i undersökningen är 18 – 79 år, det är en jämn fördelning mellan könen och geografiskt är de utspridda över hela fyra länen.

Kerstin Carlsson, kanalchef P4 Gävleborg

Päivi Hjerp, kanalchef P4 Dalarna

Helena Sträng, Kanalchef P4 Örebro

Jenny Norberg, tf kanalchef P4 Värmland

 

Här kan du läsa krönikan som Sveriges Radio kritiserar

Svar direkt från Moilanen:

Sveriges Radio har naturligtvis full frihet att beställa vilka undersökningar man vill. Men den senaste undersökningen, om vargen, är ett magplask och vetenskapligt lågvattenmärke.

Jag frågade en ansvarig hos Novus och den personen medgav, naturligtvis, att det blir väldigt få svarande från exempelvis Hagfors eller någon annan liten ort. De som märks i er undersökning är de som sitter på caféer i storstäderna, som en ledarskribent uttryckte det.

Precis som vargforskare Olof Liberg också säger, så känns det tendentiöst och falskt när ni frågar människor som överhuvudtaget inte berörs om deras inställning till varg.

Man kan undra vad syftet med det är.

Naturligtvis vill ni berätta om saker som engagerar människor, som blir snackisar ute på arbetsplatser och klickas flitigt på sociala medier. Jag vet också att den journalistiska kompetensen och ambitionen på lokalradiostationerna är hög.

De flesta av era anställda, som medverkade i jobbet med den här undersökningen, tänkte säkert inte närmare på saken, hur den egentligen utformades, men faktum är att ni plötsligt blev megafon för en fanatisk vargvärnargrupp.

Ni hjälpte till att slå ytterligare mot de människor som faktiskt ska leva med detta stora och potenta rovdjur inpå knutarna. Jag föreslår att ni ser er om bland era medarbetare och frågar er om det finns någon som driver en agenda.

Mikael Moilanen, reporter Jaktjournalen

 

 

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser