Klart för lodjursjakt i Västernorrland

​Härnösand (JJ) Nu är det klart hur det blir med lodjursjakten även i Västernorrlands län.

Nu har kvoten i licensjakten fastställts även i Västernorrland. Foto: Istock

Tilldelningen i länet blir tio lodjur.

”Den inventering av lodjuren som pågått sedan mitten av januari närmar sig slutet. Det preliminära resultatet visar att det finns många lodjur i framför allt Sollefteå kommun men även i delar av Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Myndighetens rovdjurskonsulent, Gunnar Ledström, råder jägarna att läsa beslutet noga då det innehåller detaljerade regler för jakten. Bland annat delas länet in i tre olika jaktområden.

Läs hela beslutet här.

Jaktjournalen har rapporterat om lodjursjakten i de övriga länen här.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser