Klart för licensjakt på lodjur i Jämtland

Nu är det klart med tilldelningen i lodjursjakten i Jämtland.

Det här är länsstyrelsens karta över lodjursjakten 2020 i Jämtland. Karta: Länsstyrelsen, foto: Gettyimages, fotomontage

Länsstyrelsen meddelar på sin hemsida att totalt 23 lodjur får fällas i Jämtland under jakten som får pågå mellan 1 mars och 15 april.

Länet är uppdelat i åtta jaktområden och lodjur får jagas i sju av områdena.

Länsstyrelsen skriver om syftet med jakten:

”Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över förvaltningsmålet om 24 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen. Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten nå målet för lodjursstammens storlek i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling beaktas.”

Så här fördels jakten i de olika områdena:
1: högst 5 lodjur får fällas
2: högst 5 lodjur får fällas
3: högst 4 lodjur får fällas
4: högst 2 lodjur får fällas
5: högst 2 lodjur får fällas
6: högst 2 lodjur får fällas
7: högst 3 lodjur får fällas

Jakten i område 2 omfattar endast singeldjur. I övriga sex områden får jakten bedrivas efter lodjur oavsett kön och ålder.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill skyddsjaga rådjur

Ytterligare en fastighetsägare på Gotland anser skogsskadorna så pass omfattande att denne nu ansöker om skyddsjakt på rådjur. Totalt har nu tre skogsägare ansökt om skyddsjakt.

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼