Klart för björnjakt i Norrbotten – avslår överklagandena

Jaktkritikerna och Rovdjursföreningen menar att licensjakten inte är selektiv och uppfyller sina syften. Organisationen menar vidare att det inte finns några olägenheter kopplade till en björnstam i länet som kan motivera en licensjakt. Rovdjursföreningen menar att licensjakten är för omfattande och de skriver också ”Det saknas vetenskapligt stöd i fråga om hur stor den svenska … Fortsätt läsa Klart för björnjakt i Norrbotten – avslår överklagandena