Jaktnyheter

Klart för björnjakt i Norrbotten – avslår överklagandena

Björnjakt. Foto: Per Jonson

Förvaltningsrätten i Luleå har kommit med ett avgörande och avslår Jaktkritikernas och Rovdjursföreningens överklagande av licensjakten på björn i länet.

"}}

Jaktkritikerna och Rovdjursföreningen menar att licensjakten inte är selektiv och uppfyller sina syften. Organisationen menar vidare att det inte finns några olägenheter kopplade till en björnstam i länet som kan motivera en licensjakt.

Rovdjursföreningen menar att licensjakten är för omfattande och de skriver också ”Det saknas vetenskapligt stöd i fråga om hur stor den svenska björnstammens predation på ren är. Den är begränsad till kalvar under ett par månader under våren. Det finns annan lämplig lösning än licensjakt.”

Förvaltningsrätten menar dock att länsstyrelsen klarar de krav som krävs för att fatta beslut om licensjakt på 20 björnar.

”Förvaltningsrätten anser att det syfte som länsstyrelsen har angett är acceptabelt i sig och finner inte anledning att ifrågasätta grunden för detta. Detta gäller även med beaktande av invändningar från de klagande föreningarna. Förvaltningsrätten bedömer att en fritt växande björnstam kan förväntas medföra ökade skaderisker. En licensjakt kan förebygga ökade konflikter mellan människa och rovdjur, samt bibehålla en hög acceptans för björn och rovdjursförvaltningen. Förvaltningsrätten bedömer därmed att den beslutade jakten även kan anses vara ändamålsenlig i förhållande till angivet syfte.” skriver rätten i som dom.

Kravet på inhibering från de överklagande parterna försvinner i samband med att jakten nu är vara legitim.