Jaktnyheter

Kennelklubben stödjer kravet på kraftigt minskad vargstam

Svenska Kennelklubben stödjer kravet på en kraftig minskning av den svenska vargstammen, säger VD Kees de Jong. Foto: Svenska Kenneklubben

Svenska Kennelklubben, med närmare 300.000 medlemmar, ställer sig bakom LRF:s och Jägareförbundets krav på kraftigt minskad vargstam.
- Vi ställer oss till fullo bakom kravet, säger Kees de Jong, VD på Svenska Kenneklubben, till Jaktjournalen.

"}}

Jaktjournalen berättade på onsdagsmorgonen att LRF och Svenska Jägareförbundet, med sammanlagt närmare 300.000 medlemmar, kräver av länsstyrelser, Naturvårdsverket och ansvariga politiken att vargstammen minskas kraftigt.

Det handlar om skadorna som vargarna ställer till med för jägare och djurägare.

Jakthundar

Nu ansluter ytterligare en tung aktör, Svenska Kennelklubben. Det är jägarkåren och jakthundsraserna som fäller avgörandet för SKK:s del.

– Det är framförallt jakthundarna som blir drabbade när vargstammen blir stor. Vi ställer oss till fullo bakom de krav som Svenska Jägareförbundet och LRF för fram, säger Kees de Jong.

– Vi har en riksdag som fattat beslut i den här frågan. Vi vill att man följer det beslutet, tillägger Pekka Olsson, ordförande Svenska Kennelklubben.

Även hos Svenska Samernas Riksförbund, SSR välkomnas kravet.

– Det är klart att det gagnar oss om vargstammen minskas. Varg och ren är en kombination som inte fungerar, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef vid SSR till Jaktjournalen.

SSR organiserar 44 av Sveriges 51 samebyar.

”Jag är jätteglad”

Svenska Jägareförbundets ordförande, Peter Eriksson, är glad över SKK:s och SSR:s ställningstagande.

– Jag är jätteglad för det. Ju fler som ställer upp på vårt krav, desto bättre är det för jägarna. Det här är en jätteviktig fråga, att vi kan sänka vargstammen, säger Peter Eriksson till Jaktjournalen.