Kennelklubben satsar på jakthundsägare

Stockholm (JJ) Svenska Kennelklubben, SKK, specialsatsar på jakthundsägare. Från och med augusti ger organisationen ut en separat jakthundsbilaga som ska nå medlemmarna fyra gånger per år.

Svenska Kennelklubben gör en specialsatsning på jakthundsägare. Foto: Per Jonson och skärmdump Svenska Kennelklubben

SKK har gjort om sin medlemstidning Hundsport och första numret kom ut i februari. Nu får medlemmarna dels huvudtidningen och dels en utställningsbilaga.

Från augusti erbjuds också en fördjupande bilaga om jakthundar. Den ska ha drygt 40 sidor.

– Medlemsklubbarna kommer att få välja vilken av bilagorna de vill ha, berättar Lotta Skoog, marknadschef på SKK.

Redaktörer som sitter på SKK:s kansli och ett externt företag levererar material och layout till tidningen.

Idéer kommer bland annat från ett redaktionsråd och materialet granskas av människor med sakkunskap. SKK kommer också att köpa in text och bilder från personer med specialkompetens.

Fyra bilagor per år

Hundsport utkommer åtta gånger per år och har en upplaga på runt 87 000 exemplar. Utställningsbilagan ges ut åtta gånger per år och jaktbilagan inledningsvis fyra gånger per år.

– Jakthundsklubbarna kommer att få en fråga vilken bilaga de väljer för sina medlemmar. I framtiden kan man tänka sig att medlemmarna själva får välja vilken bilaga de vill ha, säger Lotta Skoog.

I skisserna SKK gjort har man räknat med att upplagan kan bli max 25 000 exemplar för jakthundsbilagan.

Organisationens upplägg som tidningsägare är att SKK:s VD Ulf Uddman är ansvarig utgivare.

Hur garanterar ni att tidningen granskar den egna organisationen och tar upp ämnen som kan upplevas som jobbiga för SKK:s ledning?

– Det kan kännas klurigt när tidningen inte är fristående från SKK. Men genom att vi lyssnar av så mycket i de olika verksamheterna säkerställer vi den delen, att vi inte blir för ”svala”. Där är redaktionsrådet viktigt. Dess uppgift är att visa på saker som man måste skriva om, även om det kanske inte känns så roligt. Det är viktigt för medlemmarna att det även kan mullra lite, svarar Lotta Skoog.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser