Opinion

Jakt är en källa till diskussion. Här presenteras opinionsmaterial från både tidning och läsare.
ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼

Ledare: Självklart ska vi ha jakt på ekorre

Det finns inget juridiskt hinder för jakt på ekorre. Vare sig i svensk eller internationell lag och ekorren är inte listad i något annex till Art- och habitatdirektivet. Ekorren bedöms också som livskraftig av Artdatabanken, som är den instans på Sveriges lantbruksuniversitet som bland annat tar fram Rödlistan. Dessa är utgångspunkterna när Naturvårdsverket föreslår allmän

Debatt: Anmärkningsvärt lite forskning på Skandulv

Skandulv har ett ambitiöst program med förhållandevis stora resurser. Under 2019 producerade man fyra vetenskapliga artiklar, vilket debattören Gert Ragnarsson, professor emeritus, anser vara anmärkningsvärt lite.