Kartlägger älgfodret i Skaraborg

En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt, rapporterar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande

Syftet var att undersöka fodersituationen för älg i Västra Götaland med en ny metod. Ett stort antal ungskogar i Skaraborg ingick i kartläggningen.

– Metoden fungerade bra och vi har fått fram resultat som är användbara som underlag i älgförvaltningen. Tidigare kände vi bara till ungefär hur mycket ungskog det finns. Nu har vi, tack vare projektet, också kunskap om fodrets kvalitet, vilken bestäms av sammansättningen av trädslag i ungskogen, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att ta fram underlag till älgförvaltningen. Dels i form av älgbetesinventeringar, dels beräkningar av tillgång till foderproducerande ungskog inom landets alla älgförvaltningsområden. Tillsammans bildar de ett viktigt underlag för att anpassa tilldelningen av älg inom älgförvaltningsområdena.

Tidigare i år kunde Skogsstyrelsen visa att älgbetesskadorna på tall är alarmerande höga i Västra Götaland. Kartläggningen av älgfodrets kvalitet blir ytterligare ett användbart underlag för att nå balans mellan skog och vilt.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser