Annons
Kammarrätten: Rätt neka licens på Benelli MR1 | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
3 år sedan Benelli MR1
Ett 40-tal licenser ska ha utfärdats på Benelli MR1 i Sverige. Nu slår Kammarrätten i Göteborg fast att polisen har rätt att neka licens på vapnet.
Kammarrätten: Rätt neka licens på Benelli MR1
Göteborg (JJ) Halvautomaten Benelli MR1 är inte lämpad för jakt. Därför är det rätt av polisen att neka Toni Celan licens på vapnet. Det slår Kammarrätten i Göteborg fast i en dom.
Toni Celan har stridit flera år för att få inneha en Benelli MR1 i kalibern .223 Remington. Polismyndigheten, Rikspolisstyrelsens vapenavdelning, har medverkat till att ansökningarna om licens har avslagits. Toni Celan har överklagat och i november kom saken upp i Kammarrätten i Göteborg. Celan har bland annat pekat på att Naturvårdsverket flera gånger yttrat sig om Benelli MR1 och slagit fast ett det är ett lämpligt jaktvapen. Kammarrätten skriver att Naturvårdsverkets bedömning sker utifrån skrivningarna i jaktlagen, alltså om vapnet är lämpligt att skjuta vilda djur med. Kammarräten poängterar att polisens bedömning sker i enlighet med vapenlagen, för att förhindra olyckor och att vapnet används vid brott.

Reklam om självförsvar

”När det gäller frågan om vapnet ursprungligen är konstruerat för jakt kan konstateras att tillverkarens uppgifter om vapnet har varierat över tid och att den del av marknadsföringen som kammarrätten fått ta del av huvudsakligen gäller självförsvarssyften. Kammarrätten anser därför att utredningen inte klart visar att vapnet ursprungligen är konstruerat och tillverkat för jakt”, skriver Kammarrätten i sin dom. Polisen har under processen pekat på att Benelli MR1 kan utrustas med ett militärt rundmagasin som tar upp till 100 skott. Polisen anser därför att vapnet har en överkapacitet som inte behövs vid jakt. ”Av utredningen framgår att Benelli MR1 har en potentiellt mycket hög eldkapacitet som inte behövs vid jakt genom att vapnet utan några tekniska förändringar kan förses med stora magasin med många patroner som kan avlossas i snabb följd eller laddas med militär ammunition. Vid en sammantagen bedömning dels utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, dels utifrån vapenlagens samhälleliga skyddsintressen anser kammarrätten således att Benelli MR1 inte är lämpat för jakt”, skriver Kammarrätten i sin dom. Enligt Toni Celans efterforskningar har Polisens vapenavdelningar runt om i landet beviljat ett 40-tal licenser på Benelli MR1, ungefär hälften av dem efter att Celan ansökte om sin licens.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!