Jaktnyheter

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

Jägaren Johan Thomsson med två stora sälar från Gävlebukten, samt vy från vacker säljaktsmorgon och infälld kursledaren Kalle Johansson. Foto: Privat
– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".
Kalle Johansson jobbade tio år som jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Gävleborg. För tre år sedan lämnade han sin post. – Vi tycker att de andra förbunden diskuterar rovdjuren för mycket. Vi satsar på utbildning och ungdomar och startade för ett år sedan, säger Kalle Johansson.

Säl på sex meters djup, sedd i kamera.

Kurs 26-27 april

Hittills är man ett hundratal medlemmar och har haft kurser i säljakt med drygt ett 80-tal personer. I helgen den 26 och 27 april hålls nästa kurs, i Söderhamn, på initiativ av de lokala viltvårdsområdet. – Vi kör igång på fredagen med teori och fortsätter med praktik på lördagen. Att skjuta en säl klarar vilken idiot som helst, men sedan återstår resten, säger Kalle Johansson. Man förstår snabbt att det är många praktiska detaljer en säljägare bör ha kläm på för att lyckas. Att skjuta från båt är knappt att tänka på – det rör sig alltid lite på havet och skotten blir osäkra.

Fyra-fem meter djupt

– Skyddsjakt är tillåten inom 100 meter från fiskeredskap som sälarna gett sig på. Man placerar ut skyttar på klippor och öar och håller sig beredd med båt för att bärga skjutna sälar, berättar Kalle Johansson. Var skottet avlossas är av yttersta vikt. Skjuten säl sjunker vanligtvis och då måste den gå att hitta. – Det ska inte vara djupare än fyra fem meter – det mäter man upp innan jakten börjar. Skottplatsen markeras med en boj och sedan använder vi teleskopisk stav med kamera och trekrok, berättar Kalle Johansson.

Ryggbiff och sälstranskok.

Ryggar tillbaka

En del av kursdeltagarna blir rent avskräckta och kommer inte att syssla med säljakt i framtiden. Det är den skitigaste jakten, som kursledaren själv utrycker det. – Man får krypa runt på klippor i sälskit och tranet är otroligt fett och kladdigt. Många ryggar tillbaka och det är en eller två personer från varje kurs som verkligen blir säljägare, konstaterar Kalle Johansson. Han brinner dock för jaktformen och har många fina upplevelser från tidiga mornar i skärgården. – Det är en otrolig naturupplevelse att ge sig ut på blankvattnet en tidig morgon. Man blir salig – det är som att vandra på fjället, säger Kalle Johansson.

Sälen – ett svårjagat vilt.

Forskningspengar att hämta

Under kursen går man igenom bärgning till havs, provtagning, flåning, späckning, sältranskokning, skrapning av skinn, saltning av skinn och praktiskt skytte. Det finns en slant att hämta för ihärdiga säljägare. Forskningen betalar för 50 sälar från Stockholm och norrut och 50 sälar från Sörmland och söderut. Det är forskning i myndigheternas miljöövervakning i Östersjön och en skjuten säl ger 2 600 kronor plus moms. – Ett år sköt vi så pass med sälar att vi fick ihop till en hel del dyr utrustning, som grejer till båten och kamera, berättar Kalle Johansson. Allmogejägarna finns på Facebook.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21