Juridisk strid väntar om lodjursjakten

Karlstad (JJ) Svenska Rovdjursföreningen har överklagat sju beslut om jakt, bland annat i Värmlands län. Samtidigt vill Jägareförbundet skjuta betydligt fler djur.

En juridisk strid om lodjursjakten står för dörren. (Foto: iStock)

Den första mars ska lodjursjakten börja. Det är sammanlagt 31 djur som får skjutas, två av dem i Värmlands län. Det är första gången på flera år som licensjakt tillåts och det motiveras med att lodjursstammen anses ha återhämtat sig tillräckligt mycket för att tåla en viss decimering.

Återhämtningen hänger ihop med att även rådjursstammen i viss mån har återhämtat sig. Rådjur är lodjurens främsta födoval. Det här håller naturligtvis inte naturvårdsorganisationerna med om. De pekar på att lodjursstammen ändå inte är mer än hälften så stor som under toppåret för sju år sedan.

Svenska Rovdjursföreningen har därför överklagat de jaktbeslut som fattats av sju länsstyrelser. I sex av länen, bland annat Värmland, vill de ha totalt jaktstopp. I Västra Götaland kan de tänka sig en viss jakt men preciserar inte på hur många djur i så fall.

Inte heller jägarnas organisationer är nöjda med licensjaktbesluten. Svenska Jägareförbundet i Västmanland vill höja tilldelningen där från två till fem lodjur.

De beslut som nu har överklagats gäller Mellansverige. I södra Sverige blir det ingen jakt och i norra Sverige är beslut ännu inte fattade, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser