Junilistan kritiska mot regeringens rovdjurspolitik

– Jag är besviken över att jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inte gör det möjligt för människor på landsbygden att skydda sina tamdjur mot varg, säger Hélène Goudin, EU-parlamentariker för Junilistan.

Ann-Christin Nykvist lovade tidigare i år att det, på försök, skulle bli lättare att skjuta varg som angriper tamdjur i vargtäta områden. Efter invändningar från miljöpartiet och vänsterpartiet har Nykvist beslutat att inte fullfölja löftet.
– Rovdjuren utgör ett värdefullt inslag i vårt land. Dagens jaktpolitik förbiser dock den verklighet som gäller på landsbygden. Det måste vara möjligt för människor på landsbygden att försvara sina tamdjur i trängda lägen, kommenterar Hélène Goudin.  
Junilistan anser att beslutandenivån i jaktfrågor ska flyttas närmare människorna och förespråkar att skyddsjakt på varg och förvaltande jakt på lo och björn ska beslutas på regional nivå.
 – Ett viktigt led i arbetet är att verka för att jägarna och den övriga befolkningen får ökat medinflytande och ansvar för förvaltningen av rovdjuren, avslutar jägaren Hélène Goudin.
 

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser