Jojo-vandring för norsk ”genetiskt viktig” varg

I november sövdes en varg med finskryska gener och flyttades till vargzonen i Norge. Det dröjde inte länge innan vargen vandrade tillbaka till området den sövdes i. Nu har den åter börjat röra sig och återfinns i området där den släpptes ut.

Foto/Karta: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Under vintern har den ”genetiskt viktiga” vargen uppehållit sig i renskötselområde utanför vargzonen och drabbade samer har ansökt om skyddsjakt. Norska myndigheter har dock inte hörsammat ansökan. I stället värderades en ny sövning och flytt.

Nu har dock vargen självmant vandrat i väg igen och befinner sig åter i vargzonen.

– Det är bra att vargen är tillbaka i vargzonen som är det område Stortinget bestämt att vargen ska få finnas i. Vi har i dag ingen informationen som indikerar på att vargen beslutat sig för att slå sig till ro och etablera sig här, men vi hoppas det kan ske nu i vår, säger Knut Morten Vangen, sektionschef på Miljödirektoratet i ett pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼